T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Bursa Erkek Lisesi

Tarihçe

Bursa Anadolu Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi, Bursa Lisesi) Bursa´da 1883 yılından bu yana eğitim veren köklü eğitim kuruluşu.

19. asır sonlarında başlatılan eğitim seferberliği sırasında 1883 yılında Veli Şemsettin Mahallesindeki Necip Bey konağında Mülkiye İdadisi adıyla iki sınıflık bir okul olarak açılmış; iki sene sonra da sınıf sayısı dörde çıkarılmıştır.

1886´da bugünkü binanın temeli atılmıştır. Okulun bitirilmesi için büyük gayret sarfeden Vali Mahmut Celalettin Paşa, bir kitabe hazırlatarak;

“Celal itmamına vali iken nazmeyledi tarih Bu ali mektebi Abdülhamit Han eyledi nev –bünyad” (Bu yüce mektebi Abdülhamit Han yaptırdı. Tamamlandığında Vali Celal, şiiriyle tarih düştü.) H.1301 –M.1883 tarih düşürmüş, açılıştan önce tayini çıkınca bu kitabe yerine konmamıştır. 1889´da okul, rüştiye sınıflarını da içine alarak yedi sınıflı hale getirilmiş, sonra da Sultanî olmuştur. 1894’te yatılı hale getirilmiş, on iki altın karşılığında öğrenci kabul edilmiştir.

Binaya 1903-1906 yılları arasında kütüphane, yatakhane, yemekhane, kapalı bir teneffüshane 1911’de de hamam ilave edilmiştir. 1904’te okul bahçesine ayrı bir teşkilat olarak Müze-i Hümayun adıyla Bursa Müzesi açılmış, eserler 1926´da Yeşil Medresesi´ne taşınmıştır.

Yunan işgalinde binanın bir kısmı hastane olarak kullanılmıştır. 1923-1924 ders yılında ´Sultanî´ ismiyle liseye çevrilmiştir. Atatürk, 23 Ağustos 1924 ve 3 Mart 1925 tarihlerinde okulu ziyaretinde şeref defterine, "Bursa Sultanîsi’nde geçirdiğimiz saatlerin çok kıymetli hatırası ile daima memnun olacağım" notunu düşmüştür. Kendisinin de Fransızca öğretmeni olan Nevres Bey´in dersine girmiştir. Bu sınıf 1998’de bir plaketle daha kalıcı hale getirilmiştir.

Okul bahçesinde 1960’ta Atatürk’ün, sonra da diğer şahsiyetlerin büstleri dikilmiştir. 1960’da yıkılan eski binanın yerine yatakhane, 1973 yılında yeni binanın yapımına başlanmıştır.

Okulda, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Şaik Gökyay, Kazım Baykal, Ziya Samar, Süleyman Nazif gibi ünlü isimler öğretmenlik yapmış, yetiştirdikleri öğrenciler ise bilim, sanat, politika ve sosyal hayatta önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu kişilerin günümüzde Erkek Lisesi´nde büstleri bulunmaktadır.Sait Faik Abasıyanık öğrenciyken ilk hikâyesini Bursa Erkek Lisesi´nde yazmıştır.

2009 yılında Bursa Anadolu Erkek Lisesi´ni TRT ve MEB işbirliğiyle düzenlenen Genç Mikrofon Liseler Arası Müzik Yarışması´nda Burak Gümüş , Erdinç Çakır , Burak Sezer ve Oğuzhan Kılınç müzik öğretmenleri Alpay Mumcu ile birlikte "BEL" ismiyle temsil etmiştir.

Günümüzde halen hizmet vermekte olan okulun gelenekleşen Pilav Günleri her yıl Mayıs ayının son Pazar gününde saat 10:00´da yapılmaktadır.

Türkiye´nin en iyi liselerinden biri olarak kabul edilen okul 2005 yılından itibaren Anadolu Lisesi olarak öğretime devam etmektedir.

Mayıs 2011 yılında okulun tarihini anlatan Bursa Mekteb-i Sultanisi kitabı yayınlanmıştır.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 20.03.2016 - Güncelleme: 18.12.2017 14:52 - Görüntülenme: 5000
Kaynak: wikipedi
  Beğen | 3  kişi beğendi